Groep 4A bracht een bezoekje aan de Heemkamer
om het thema Jet en Jan kracht bij te zetten.