Joint the Club!

Engels wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Zowel in het bedrijfsleven als in het hoger onderwijs wordt een basale vaardigheid in de Engelse taal verondersteld. Daarom is Engels in het curriculum van groep 7/8 van de basisschool opgenomen. Op Het Palet beginnen we in groep 5 hiermee. In het verleden gaf Kirstie Wimbles extra Engelse les in de Plusklas. In een afweging die we onlangs gemaakt hebben of we extra Engelse les in de Plusklas / Prismagroep zouden moeten aanbieden, hebben we besloten de extra Engelse lessen voor alle leerlingen mogelijk te maken. We doen dat echter niet onder schooltijd, maar aansluitend aan de schooltijden. Voor deze lessen, die deel uitmaken van ons naschoolse aanbod, moet betaald worden. We hebben echter een heel scherp tarief af kunnen spreken met het bureau van Kirstie Wimbles: Think Smart English. De leerlingen betalen € 2,50 per les. Leerlingen van groep 3/4 krijgen op dinsdag les van 12.20u tot 13.00uur. Ze eten hun boterham op bij de leerkracht in de groep en gaan dan naar het klaslokaal van groep 4A voor de Engelse les. Daarna gaan ze nog een kwartier buiten spelen. Ze hoeven geen overblijfgeld te betalen.
De leerlingen van groep 5/6 krijgen Engelse les op dinsdag aansluitend aan de schooldag: van 15.15u tot 16.00 uur in het lokaal van groep 5A. De leerlingen van groep 7/ 8 kunnen inschrijven op de Engelse les op woensdag van 12.15u tot 13.00u in het lokaal van groep 8a. Ze kunnen hun lunchpakketje meebrengen.
Voor de kleuters bieden we op dinsdagmiddag korte lessen aan van 20 minuten per groep. Deze zijn onder schooltijd en dus kosteloos. Kinderen gaan eenvoudige Engelse liedjes leren en spelletjes in het Engels.
Think Smart English maakt gebruik van de Anglia methode, ontwikkeld door Cambridge University London. Deze methode kan toegepast worden voor alle leeftijdsgroepen, elk met hun eigen niveau. De lessen zijn geschikt voor de groepen 1 t/m 8. Met uitzondering van de groepen 1-2 kan elk schooljaar afgesloten worden met een examen, waarmee een (wereldwijd) erkend diploma te behalen valt. Deze diploma’s kunnen van waarde zijn in de verdere (school-)loopbaan. 

De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich per semester inschrijven. Het eerste semester beslaat 15 lessen vanaf 18 (of 19) september t/m januari. Voor groep 7/8 16 lessen. Daarna kunnen ouders beslissen of hun kind(eren) ook door willen gaan met het tweede semester. U kunt aanmelden op school bij Astrid. Als we voldoende aanmeldingen hebben, krijgt u bericht dat de lessen starten op dinsdag 18 en woensdag 19 september. U moet dan vooraf € 37,50 (groep 3, 4, 5 of 6) of € 40,- (groep 7/ 8) overmaken op rekeningnummer NL 72 RABO 0312349041 ovv Anglia 18-19. De aanmeldingen moeten uiterlijk vrijdagochtend 7 september binnen zijn via het mailadres van Astrid: atijssen@kempenkind.nl

Op een aantal dinsdagen wordt geen les gegeven, bijvoorbeeld als de school een studiemiddag gepland heeft.
Voor de dinsdaggroepen gaat het over de volgende data: 18 en 25 september,  9,  23 en 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november,11 en 18 december, 8, 15, 22 en 29 januari.
Voor groep 7/8 zijn de data : 19 en 26 september, 3, 10, 24 en 31 oktober, 7, 14, 21 en 28 november, 12 en 19 december, 9, 16, 23 en 30 januari