Activiteiten
01juni2015
Schoolkamp 8A
02juni2015
Schoolkamp 8A
03juni2015
Schoolkamp 8A
03juni2015
Schoolkamp 8B
Welkom op onze website
 
 

De leerlingen uit groep 7 worden om 17.10 uur terug op school verwacht.
Zij hebben een leerzame excursie naar Delft gehad.

Foto's Paletconcert
Foto's van het 7de Paletconcert zijn terug te vinden onder groepen, algemeen.

Goede doel
Ieder jaar staat op Het Palet een goed doel centraal. Dit jaar is er voor gekozen om ons in te zetten voor Stichting Team KING (Kanker IN Gezinnen). Deze stichting zet zich sinds 2009 in om van kanker een ziekte te maken waarvan je geneest.
In ons eigen leven, maar ook op bijna iedere school is de ziekte kanker een thema met veel impact. Een klasgenootje, familielid of medewerker van de school kan getroffen worden. Net als volwassenen hebben kinderen vaak veel vragen over deze ziekte. Team KING wil kanker daarnaast bespreekbaar maken door een project voor basisschoolleerlingen.
Team KING zamelt daarnaast geld in voor onderzoek naar nog betere behandelingen. Dankzij Team KING werken sinds 2010 twee en sinds 2014 zelfs drie researchverpleegkundigen in het Mßxima Oncologisch Centrum, de kankerafdeling van het Mßxima Medisch Centrum (MMC) Eindhoven.
Als actie voor Stichting Team King gaan we op 26 mei a.s. een sponsorloop organiseren. Alle leerlingen hebben gisteren een sponsorformulier meegekregen met uitleg over de actie. Het is de bedoeling dat de leerlingen een aantal sponsoren gaan zoeken die het goede doel willen steunen. Er kan gesponsord worden voor ieder gelopen rondje (met een maximum van 15 rondjes) of er kan een vast bedrag gegeven worden. Uiterlijk woensdag 20 mei moeten de sponsorformulieren weer terug op school zijn.
Na de meivakantie volgt praktische informatie over de sponsorloop in de Paletter.


Bodemonderzoeků.wie kan ons helpen op de Natuurdag 19 juni a.s.?
Wat is er leuker voor kinderen dan lekker wroeten in de aarde? Als iemand je dan nog enthousiast kan vertellen over wat je allemaal kunt vinden in de aarde van het bos, is dat helemaal leuk en leerzaam. We zijn op zoek naar een ouder/ grootouder/ andere bekende, die wat meer weet m.b.t. bodemonderzoek in het bos. Op de Natuurdag mag u dan op een vaste post staan en samen met een groepje kinderen de aarde gaan ontdekken. Hebt u tijd en lijkt u dit wat? Mail naar: cvhulst@kempenkind.nl.